Какво е ЛевКойн?

ЛевКойн е първата българска крипто-валута. Тя е създадена през 2017 г., на база на технологията CryptoNote.

Считано от 18.08.2019 г. е сменена платформата, като е прехвърлена към базирания на „Етер“ формат ERC777.

Адресът на проекта (линкът сочи към EtherScan) е:

0x0ccbee9c238e7b165aa5dbe652360b64ef23ad29

Името в мрежата на Eтера е LevCoin.

Съкратеното трибуквено име е LEV.

Броят децимали (необходим при някои идентификации), т.е. броят на нулите след запетаята при делене на койна: 18

Всички стари койни (на базата на CryptoNote) могат да бъдат обменени в определен срок. За целта е необходимо да се свържете с екипа на проекта.

След 18.08.2019 ЛевКойнът вече няма да се „копае“, а ще се разпространява по други критерии, които осигуряват по-широк достъп до него. Копаенето прогресивно ограничава достъпа, като се превзема от професионалистите с мощна техника и познания.

Целта на ЛевКойна е да бъде народна масова валута, затова ще се разпространява по друг (отново безплатен) начин – лотарии, игри, награди за обществено полезна дейност, за граждански позиции и пр.

Бихме приели с радост и вашите идеи как тази прогресивна крипто-парична единица да стигне до възможно най-много обикновени хора. Повечето от делата, които вършим в момента, всъщност са ни подсказани от Вас, от обикновените българи. Пишете ни. Този проект не е частен, а обществен, той не принадлежи никому другиму, освен на българската нация…

Разчитаме на Вас… Повече глави мислят по-добре от по-малко… 🙂НАШАТА МИСИЯ

Основната идея на ЛевКойна е да се превърне в българска национална крипто-валута.

Създателите му не вярват в „присъединяването към Еврото“, с което страната ни ще бъде натоварена с огромни чужди дългове, а също и с постоянен инфлационен натиск, поради прекомерно печатане на пари в ЕС.

Ние вярваме, че ако преди да се приеме Еврото, се създаде българска крипто-валута, на която хората да вярват, то самото Евро става безсмислено. Никой не може да застави хората да си обменят своите ЛевКойни за непотребни хартийки, без стойност, печатани в Брюксел.

Целта на проекта не е печалба, а е постигане на обществено-полезен резултат – хората да спасят благосъстоянието и парите си, срещу откровеното им присвояване от страна на управляващите, чрез механизмите на паричната емисия.