Процесори срещу видеокарти…

По повод на страховете на „процесорите“ срещу „ригове“ и „видеокарти“, да уточня нещо. Всичко е въпрос на цена. И в момента мога да копая Монеро на процесор. Там сложността е 45 милиарда и риговете са масови. Въпреки това, пада нещо и на процесор, защото цената му е 400 долара. Добра е КриптоНоут технологията. Не изхвърля дребните, просто е въпрос на време цената да се появи…