Лого на „Левкойна“…

Първоначално изработеното като идея лого, е това. Има доста други идеи, какво ще се получи накрая, кой ли може да прогнозира. Но основната идея е тази – монетата на Йоан Асен II, която е първата българска монета изобщо. Тя символизира държавността и свободата. Точно както и левкойнът…