Сложността за пръв път мина 20 милиона…

В момента е над 22 милиона. Това се случва едва 16 дни, след публичното обявяване на левкойна. Доста добре се развиваме и като мрежа. Вече има над 700 „пиъра“. А впрегнатата мощ е между 400 и 500 килохаша…