КАК ДА СЕ СДОБИЯ С ЛЕВКОЙНИ – ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ПРОГРАМА…

Процесът на миграцията към новия ЛевКойн приключи.

Сега минаваме към процес за разпределяне на ЛевКойни по начин, който да замени копаенето и да е обвързан развитието на проекта. Докато копаенето го развива единствено като мрежа, то за прогреса на една валута, са много по-важни рекламата и маркетингът. Точно това ще е първата, и постоянно действаща, програма.

От днес нататък, който постави „похвално съобщение“ на стена, страница или в група, във Фейсбук, ще получава по 10 левкойна. Ако към съобщението има линк към Фейсбук групата на проекта, или към сайта на валутата, наградата ще е 20 Левкойна. Ако има и към двете – 30 Левкойна.

Можете да пускате не само на своята стена, но и където другаде намерите. Т.е. ако пуснете например в профила си, и в още 10 групи, ще получите 110 Левкойна. Или ако са с линкове – 330.

Ограничения няма, единственото ограничение е по време. Ще се плаща максимум един статус в един профил за една седмица. Т.е. не можете да пуснете 10 еднакви съобщения. Ще се брои само 1, следващото повторение на същото място, трябва да е след 1 седмица.

Можете да поставяте каквито искате „хвалебствени“ съобщения за Левкойна, за борбата с Еврото, за глобалната икономическа катастрофа, и как спасителната ни лодка е ЛевКойнът и пр.

Можете да ползвате и някои от типовите рекламни съобщения, които няколко пъти бяха пускани във фейсбук групата на проекта.

Можете да привлечете и други хора – и те така да изкарат някой лев(койн) 🙂

Процедурата е проста – пускате някъде, взимате линк към пуснатото и ни го изпращате, заедно с Етер адреса си.

ТОВА ЩЕ Е ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ПРОГРАМА. Можете да изкарвате постоянно ЛевКойни по този начин.

Възможно е да пускате и в други социални мрежи.

Или в лични блогове, сайтове и пр… Дори ако напишете отделна статия в блог, с линкове, можете да получите повече. Свържете се да уточним детайлите, ако желаете…