Mac

Това е упътване за работа на Mac в конзолно (терминално) приложение. То е по-трудно, но по-образователно. Ако желаете опростената работа с приложение с графичен интерфейс (кликане с мишката само), инструкцията е тук…

Този код е компилиран и тестван на High Sierra 10.13.1 и работи добре.

За да работите с левкойна под Mac е необходимо да изтеглите този пакет:

Разархивирате съдържанието му в директория, която сами изберете. Например:
/rockfeller
След това влизате в терминален прозорец.

Отивате в директорията, в която разархивирахте пакета, който изтеглихте в началото.

За хората, които цял живот само са кликали с мишка и са драг-енд-дропвали, да уточним как се навигира из директориите в рамките на терминален прозорец.
Ползва се командата cd. Тя идва от „change directory“. Например ако сте в директория на име „petko“, а в нея има поддиректория, на име „joro“, то с командата „cd joro“ влизате в поддиректорията. А ако от joro искате да се върнете в petko, се пише „cd ..“ Има интервал между cd и двете точки после.
Има и други възможности, ако ви интересува, четете из Гугъл за опциите на „cd“.

Та казахме – влизате в директорията, където сте изтеглили пакета от началото на тази инструкция. Например ако сте я поставили в Home директорията, което е нормалното място, тогава за да стигнете до нея, пишете:
cd /home/rockfeller 
Припомням, че „rockfeller“ е име за пример, вашето може да се казва както вие си искате.
В директорията има няколко файла. Вас ви интересуват 2 от тях:
levcoind
simplewallet
Пишете в командния ред:
./levcoind
Това стартира програмата за връзка със системата (daemon). Т.е. най-важната програма. През нея минава всичко.
Имайте предвид, че първия път, когато стартирате тази програма, може да отнеме известно време да се синхронизира със системата. Т.е. да изтегли „блокчейна“ и да го запази на вашия компютър. В момента го прави за до 15 минути. При второ влизане, няма да е толкова бавно.
След като мине синхронизацията, отваряте втори терминален прозорец. Първият остава отворен и си стои така. Вторият се отваря най-лесно като кликнете с десен бутон на мишката върху иконката на терминалния прозорец, която се е появила в долната лента. И избирате New Terminal.
След като се отвори втория терминал, от него отново отивате във вашата директория:
cd /home/rockfeller
Този път пускате втория файл. Пишете в командния ред:
./simplewallet
Стартира се програмата за управление на вашия портфейл. Веднага ви изкарва съобщение какво ще правите – отваряне на стар портфейл, създаване на нов и пр.
Първия път трябва да си създадете портфейл. Т.е. избирате опцията създаване. Това става като напишете буквата в скоби, която е до съответната дума (G).
Ще ви поиска да въведете име и парола за този портфейл (wallet). Името е задължително, може и без парола. Но е силно препоръчително да има такава. Записвате си някъде на скрито място името и паролата. Ако ги забравите, няма спасение. Няма мейлове за възстановяване, няма втора опция.
Например давате име:
ivan-pari
Парола:
123
Това е вашият портфейл. След като е готов, ще го видите в същата директория, в 2 файла:
ivan-pari.wallet
ivan-pari.address
Записвате тези 2 файла на резервно копие някъде. Може и на 2,3,4 копия. Паролата и тези файлове са вашето богатство. Вторият файл съдържа просто вашия адрес. Ако някой иска да ви праща пари, трябва да му го дадете.
Първият файл (с разширение wallet) е вашият портфейл. Това е ключът към парите ви в Мрежата. Не го давайте никому, особено на жена ви!
След като направите това, влизате отново в портфейла:
./simplewallet
Ако не сте излизали, няма нужда да влизате отново.
Когато ви поиска какво да правите, избирате „O“. Т.е. отваряне на стар портфейл.
Въвеждате името:
ivan-pari
Въвеждате паролата:
123
Ако няма парола, оставяте празно.
След като натистене Enter, портфейлът ви е зареден.
Можете да напишете „help“, за да видите различните възможни команди.
Най-важните са:
balance – проверявате колко пари имате.
start_mining [число] – това стартира „копаенето“ на левкойни. „Число“ означава колко копачки едновременно да въртят. Ако имате 2 процесорна машина, пишете „start_mining 2“. Ако е 16 процесорно чудовище, пишете „start_mining 16“. Ако не напишете нищо, ще върти на 1 процесор.
stop_mining – спира копаенето.
exit – излизате от системата. Много е важно винаги да излизате с тази команда – и от levcoind, и от simplewallet. А не например като затворите прозореца. Така се запазва цялата ви работа до момента и се затваря приложението както трябва. Иначе можете да изгубите част от изкопаното.

Има и команди за пращане на пари на други, ще ги видите с „help“, елементарни са.

Изпращане на пари на друг адрес става със следната команда:
transfer 0 {адрес} {изпратена сума}
Например за да пратите 33 левкойна на адрес „XYZ“, трябва да напишете:
transfer 0 XYZ 33

Разбира се, истинският адрес не е трибуквен. Той е дълга поредица от букви и цифри, която можете да намерите във файла с разширение „address“, там където е създаден портфейла ви. Зарежда се и при зареждане на портфейл в конзолата. Прилича на нещо от типа (моля не тествайте с този адрес, ще пратите пари някому ненужно и няма връщане):
bg2xDqUDs8UUHK3mUsU5fmePjnaWu2suYbPfCmiKwJjM8Hd3QAhriagSEN11VHA4dchas42j6hcD8j5356aq1oSk2S2RDH2KV
Цифрата 0 след командата е указател за нивото да скритост на транзакцията. Да не могат да ви проследят. Например 3 е по-скрито от 0. Но имайте предвид, че докато е нова и по-малка мрежата, тези показатели не работят добре. Затова поне в началото, ползвайте 0.

Но да се върнем на „копаенето“.

Много е важно да знаете, че то реално става в първия отворен прозорец – levcoind. От втория само нареждате какво да правите. Ако затворите първия, губите връзка със системата.
Списък с команди на технологията Cryptonote (на която е базиран левкойнът) можете да видите тук:
В по-долната част на страницата са.
Приятен тежък физически труд, и бързо забогатяване…