Търговия

Тъй като много започна да се говори за сделки тук, нека кажа собствената си препоръка.
Не съветвам никой да купува или продава преди да са минали поне 6 месеца. Нека мине време, да се тества системата, да преживеем първата хакерска атака, да се види какво става. Продукт на 3 дни да се купува и продава е силно спекулативно. Той не е изпитан, не е минал оценката на живота. Може да има бъгове, грешки, и това както и всичко друго на света, е правено от хора. Те допускат грешки, а други проявяват злонамереност и атакуват чуждото. Единствено времето изпитва дали всичко е наред и дали няма пропуски! Не бързайте!
Аз лично не купувам и не продавам преди половин година.
Освен това, не съветвам никой да купува или да продава при балонизиране на цените. Това носи риск от печалби и загуби. Изгодна сделка за покупко-продажба е примерно ако 1 седмица някаква цена се закроти и стои стабилна. Цени вчера 100, утре 300, вдругиден 50, не са пазарни. Това са спекулации. Участието на такъв пазар е хазарт.
Още веднъж да кажа – просто копайте. Сега е времето за копането. Не се набутвайте със скъпа техника, нито пък се набутвайте да купувате „койни“. Не се набутвайте и да продавате.
Всяко нещо с времето си.
Който иска да стане милионер за 1 ден, обикновено става просяк…
Добри Божилов
30.12.2017