Пулът сменя хоста си – необходими пренастройки…

Пулът сменя хоста си. Премества се от клауда на Гугъл в България, поради огромни разходи за трафик.
Необходимо е да направите следното:

1.Най-добрият вариант е да не четете точки 2,3,4, а да изпълните само това в тази точка.

Сменяте адреса на сървъра за копаене. Поставяте новия:
spock.levcoin.net

Т.е. запис от вида:

stratum+tcp://pool.levcoin.net:3333 или stratum+tcp://35.205.151.194:3333

става:

stratum+tcp://spock.levcoin.net:3333

Това е най-чистият вариант. Просто все едно сменяте пула за копане, макар двата пула да са с общ портфейл и да правят едно и също. Сменяте пула и забравяте.

2.В случай, че ползвате pool.levcoin.net, то може и да не правите нищо. Този адрес ще бъде пренасочен към новия сървър, и постепенно, след опресняване на DNS-те, би следвало да превключи. Може би утре ще се наложи просто да рестартирате копаенето. Спирате, изключвате програмата, рестартирате компютъра, и я пускате отново. За да вземе новия DNS. Може да го вземе и автоматично, но не е сигурно.

3.В случай, че ползвате 35.205.151.194, то трябва задължително да минете на spock.levcoin.net, защото този физически адрес е на сървъра в Гугъл, и ще бъде спрян.

Независимо от всичките ви действия, изкопаното в стария сървър ще ви бъде преведено.

Ако имате въпроси, питайте…