Един финансов казус…

Искам да обявя за един финансов проблем и предприетите мерки. В момента в пула висят 1700 койна неразплатени. Но срещу тях няма приходи. Това се дължи на 2 причини – пулът се е объркал и е работил с фалшивата мрежа, и също така – плащал е на фалшивата мрежа. Част от транзакциите и в едната, и в другата посока, може би ще бъдат анулирани от системата. Т.е. някой може да му се води, че има да взима, но да не вземе.
Но други пари може да са изгубени и да са дължими сега на хора, които са си ги изкарали в редовната мрежа.
С оглед на тези обстоятелства, ще бъде въведена такса от 5% върху приходите през пула. Така с дните с натрупване, тя ще изчисти задълженията – или поне онази част от тези 1700, която е реално дължима.

Тия 1700 са около 15% от всичко превъртяно през пула. Т.е. за 4-5 дни с таксата ще изчистим пула и после ще я махнем.
Вероятно може да има възражения, но за по-справедливо решение не се сещам. Ако някой се чувства ощетен, нека не копае в пула, докато ги има тези 5%.
Повтарям, това не са пари за нас, просто чрез тях разпределяме загубата от кризата. Това не е такса-пул, която обявихме за 0, и си остава такава за неопределено време.
Аз лично ще си копая в пула, въпреки таксата. Но изборът е ваш…

Вашият коментар